Bij nood bel altijd 112!

JEUGD OPLEIDING:

Kinderen mogen worden aangemeld vanaf 8 jaar, een vereiste is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma’s  A, B en C.

Gedurende de zomer is er 1x in de week training. De training bestaat uit theorie en praktijk. 

De trainingen staan onder leiding van instructeurs en onze lifeguards zodat deze veilig kunnen worden uitgevoerd.

Aan het einde van de zomer wordt er een examen afgenomen en ontvangen de deelnemers een verenigingsdiploma.

 

Tot 15 jaar valt de deelnemer onder jeugd, tot deze leeftijd wordt er altijd voor een verenigingsdiploma getraind.

Vanaf 13 jaar wordt er in overleg gekeken of de jeugddeelnemer er aan toe is om al mee te trainen met onze junior lifeguards.

 

Wil je niet werken bij de reddingsbrigade maar wel graag meetrainen, dat behoort tot de mogelijkheden. Er wordt niet deelgenomen aan het examen, aan het eind van het seizoen wordt er een verenigingsdiploma uitgereikt.

 

Wanneer je komt werken bij de reddingsbrigade ben je verplicht om deel te nemen aan onze opleiding en je Oranje Kruis (EHBO) te behalen. ( of misschien heb je al een geldig EHBO diploma). Halverwege het opleiding seizoen wordt er met de deelnemer geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie worden eventuele aandachtspunten besproken en waar de deelnemer staat op weg naar het examen.

Ongeveer een week voor het examen wordt er met de deelnemer gesproken m.b.t. het aankomende examen.

JUNIOR LIFEGUARD (v.a 15 jaar)

Een geldig EHBO is verplicht.
Deze opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • toezicht houden
 • verlenen van hulp bij een incident
 • verrichten van postwerk
 •  

 

Als Junior Lifeguard in spe leer je de basis van het reddingswerk.

 • Toezicht houdt op badgasten.
 • Maakt kennis met de voer- en vaartuigen en materiaal dat wordt gebruikt
 • Uitvoeren van een redding en wat je leert toepast.
 • Ook leg je de basis omtrent het postwerk.

Tijdens de opleiding ontvang je een opdrachtenboekje en competentielijst, deze zijn van belang om af te ronden en te kunnen deelnemen aan het examen.

LIFEGUARD

Na het behalen van Junior Lifeguard kun je doorgroeien tot Lifeguard, hiervoor is een geldig EHBO verplicht.


Deze opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • toezicht houden
 • verlenen van hulp bij een incident
 • verrichten van postwerk
 • verzorgen van communicatie en promotionele activiteiten.
 •  

In dit gedeelte van de opleiding worden je vaardigheden nog meer uitgebreid: zo wordt er van jou als Lifeguard in spe verwacht :

 • Je de redding uit kan voeren maar ook dat je een patrouille aan kan sturen.

Leiding geven en communicatie worden van belang bij het Lifeguard  diploma.

 • Instrueren van de Junior Lifeguards tijdens een bewaking.
 • Terug rapporteren van situaties aan de Senior Lifeguard word hierbij geoefend, ook een advies gevende rol aan de postcommandant komt aan bod. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe je mensen te woord staat, weet jij antwoord te geven op vragen en/of ga je samen met iemand opzoek gaan naar een antwoord?

Tijdens de opleiding ontvang je een opdrachtenboekje en competentielijst, deze zijn van belang om af te ronden( in de praktijk) en te kunnen deelnemen aan het examen.

Naast de hierboven genoemde diploma’s kun je als Lifeguard je specialiseren in de richtingen van schipper en chauffeur. Voor informatie en vragen hierover kun je naar de trainer.

SENIOR LIFEGUARD (v.a. 18 jaar)

 

 

 

Dit diploma leidt op tot leidinggevende en hulpverlenende taken langs de kust.(minimaal 2 jaar ervaring als lifeguard)

Als Senior leer je:

 • Leiding geven aan de volledige ploeg
 • Je leert wat er van je verwacht wordt als postcommandant.
 • Uitbreiding geleerde vaardigheden van promotionele activiteiten,
 • Vragen correct en aangepast op de doelgroep beantwoorden.
 • Organiseren/plannen van activiteiten.

Door deel te nemen aan de (bewakings) activiteiten of deze zelf te organiseren,

 

Tijdens de opleiding ontvang je een opdrachtenboekje en competentielijst, deze zijn van belang om af te ronden( in de praktijk) en te kunnen deelnemen aan het examen.

 

De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn Internationaal erkend door de Internationale Life Saving Federation. Nadat iemand zijn opleiding tot Senior Lifeguard heeft behaald kan hij zich specialiseren tot Senior Lifeguard Schipper.

 • Zonder geldig EHBO diploma is deelname aan examens uitgesloten
 • Als werkend Junior Lifeguard, Lifeguard of Senior Lifeguard, ben je verplicht om bij de jeugdopleiding te assisteren.
Ga naar de inhoud